Training.
Bewustwording is een belangrijke bron voor verandering.
Maar bewustwording is niet altijd voldoende om een ontwikkeling door te
maken. Mensen willen wel maar kunnen nog niet omdat ze eenvoudig de
vaardigheden missen of onvoldoende handvatten bezitten. Een training in het
oefenen van vaardigheden biedt hierbij uitkomst.

Altijd maatwerk.
Door mijn jarenlange ervaring als trainer/adviseur ben ik in staat die training
voor u samen te stellen die het beste aansluit bij uw vraag. In mijn ogen staat
de training niet los van de ontwikkeling van uw team maar dient hij deze juist
te
ondersteunen. Daarom zullen we in overleg bepalen met welke inhoud en op
welke wijze we de training aanbieden. Hierbij kijken we ook naar
mogelijkheden
om de opgedane kennis, vaardigheden en ervaringen te borgen in de praktijk
(transfer).

Enkele voorbeelden:
• geven en ontvangen van feedback
• conflicthantering
• begeleiden van intervisie
• psychodynamisch leiderschap
Interim management en organisatieadvies
pepijn van geene - organisatieontwikkeling - tel. 06 - 12 65 66 07
coaching
diensten
training
interim management
belevingsonderzoek
procesbegeleiding
home
diensten
contact
achtergrond
pd consult