Procesbegeleiding.
Verandering, vernieuwing en ontwikkeling, de huidige maatschappij verwacht
dat
wij daar open voor staan. Toch is het heel menselijk om te kiezen voor veilig en
vertrouwd. In ieder mens zit iets behoudends. Deze tegenstelling roept
regelmatig spanningen op binnen medewerkers en in organisaties. We willen
veranderen, we moeten veranderen maar het is ook spannend en onzeker.

Inhoud en proces.
Bij elke verandering of vernieuwing is niet alleen het doel (de inhoud) van
belang.
De weg ernaar toe is minstens zo belangrijk. Door regelmatig aandacht te
besteden aan het (veranderings)proces van de betrokkenen, vergroot dit het
draagvlak en zal het doel makkelijker bereikt worden.

Met mijn ondersteuning lost u zelf uw problemen op. Hierdoor blijft u eigenaar
van het proces en groeit het vertrouwen in eigen kunnen. Bewustwording is de
beste motivatie voor verandering. Soms betekent dit dat er eerst tijdelijk
onduidelijkheid ontstaat. Als counsellor neem ik in deze situaties de
verantwoordelijkheid om dit bewustwordingsproces binnen veilige kaders te
laten gebeuren. Met behulp van reflectie neemt u afstand van incidenten om
patronen te ontdekken en vervolgens te besluiten of u deze patronen in stand
wilt houden. We maken ruimte om de knelpunten te zien en successen te vieren.
Samen experimenteren: Hoe zou het zijn…. Wat als….  Op natuurlijke wijze vloeit
dit proces over in het herzien van de problemen, het maken van keuzes uit de
mogelijkheden waardoor doelen bereikt kunnen worden en plezier in het werk
behouden blijft.
Interim management en organisatieadvies
pepijn van geene - organisatieontwikkeling - tel. 06 - 12 65 66 07
coaching
diensten
training
interim management
belevingsonderzoek
procesbegeleiding
home
diensten
contact
achtergrond
pd consult