Belevingsonderzoek.
Het belevingsonderzoek geeft de gelegenheid bewust te worden van de
samenwerkingspatronen die spelen in uw organisatie. U leert patronen te
herkennen in de samenwerking en krijgt inzichten in de het krachtenveld dat deze
patronen in stand houden. Daardoor bent u beter in staat strategische keuzes te
maken zodat uw organisatie effectiever en efficiƫnter kan opereren en
medewerkers met plezier aan het werk zijn.

Het doel van het belevingsonderzoek is om inzicht te krijgen in het 'hoe en
waarom' problemen en conflicten in een organisatie tot stand komen en in stand
gehouden worden. Dit inzicht wordt verkregen door de 'werkbeleving' van de
medewerkers, met behulp van specifieke (psychodynamische) gespreks- en
vraagtechnieken, te inventariseren. De verkregen informatie wordt geanalyseerd
en er worden veronderstellingen (hypotheses) geformuleerd over het
systemische patroon waarvan mogelijk sprake is. Er wordt niet gezocht naar
lineaire verbanden (oorzaak - gevolg), maar naar circulariteit:
terugkerende patronen die aan de vele interacties tussen de vele betrokkenen in
de organisatie ten grondslag liggen.
"Bewijzen" hiervoor worden gezocht in de uitingen van de medewerkers in de
gesprekken met de onderzoekers.
Interim management en organisatieadvies
pepijn van geene - organisatieontwikkeling - tel. 06 - 12 65 66 07
coaching
diensten
training
interim management
belevingsonderzoek
procesbegeleiding
home
diensten
contact
achtergrond
pd consult