Visie.
Bewustwording is een belangrijke bron voor verandering. Als we niet weten waarom
we doen zoals we doen, is de kans op herhaling groot.
Inzicht krijgen in onderliggende factoren helpt om ons gedrag te be´nvloeden.
Maar niet alleen inzicht verwerven is belangrijk. Ook het maken van de juiste keuze
en hierop gefocused blijven, is de uitdaging.

Mijn aanpak richt zich dan ook op:
• Het verwerven van inzicht in het functionele en disfunctionele gedrag van de eigen 
  organisatie.
• Het maken van de juiste keuze(n). Weten wat je wil!
• Het ontwikkelen en versterken van de kwaliteiten die de keuze mogelijk maken.
• Het borgen van deze ontwikkeling.

Het accent ligt op leiderschapsontwikkeling, coaching/counselling
en procesbegeleiding bij veranderingen.

Opleiding.
Organisatiepsychologie / Universiteit Utrecht
Psychodynamic Counselling / Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap
(USBO)
Pedagogische Academie basisonderwijs / Fontys 's-Hertogenbosch
pepijn van geene - organisatieontwikkeling - tel. 06 - 12 65 66 07
Interim management en organisatieadvies
home
diensten
contact
achtergrond
pd consult